Partner worden

Partners realiseren zich dat óók zij een verantwoordelijkheid hebben in het stimuleren van de gezonde leefstijl.

Er is een intrinsieke motivatie om in gezamenlijkheid de jeugd in Vlaardingen op gezond gewicht te krijgen. Partners hebben (veel) Vlaardings personeel in dienst en/of hebben affiniteit met één van de JOGG-doelstellingen (bewegen, groente/fruit,
gezond ontbijt, water) of doelgroepen. Partners gebruiken het JOGG vehikel niet om (ongezonde) producten aan kinderen en hun ouders te vermarkten.

Wat vragen wij?

De relaties met de afzonderlijke partners vereist zorgvuldig maatwerk. De beoogde partners kunnen in overleg een eigen set aan afspraken maken, maar committeren zich gezamenlijk
aan de volgende uitgangspunten:

  • Partners verbinden zich minimaal voor een jaar met optie tot verlenging aan JOGG-Vlaardingen;
  • Partners dragen bij door deelname aan stuur-en/of werkgroepen (mensen, kennis) en/of;
  • Partners dragen bij door te investeren (middelen, munten) in een gezondere omgeving (bijv. communicatiekracht) en/of;
  • Partners stellen hun netwerk ter beschikking.

Wat bieden wij?

  • Concrete Invulling MVO-beleid op lokaal niveau;
  • Positieve profilering door gebruik keurmerk “Supporter van JOGG-Vlaardingen”;
  • Versteviging relatie met gemeente en andere stakeholders;
  • Deelname aan de stuur-en werkgroepen JOGG-Vlaardingen, waardoor er mede sturing gegeven kan worden aan de doelen, strategieën en activiteiten van JOGG-Vlaardingen;
  • Verbinding van eigen activiteiten aan interventies/activiteiten in de wijk;
  • Inspiratiesessie gezonde werkvloer.

Kom in contact

* verplichte velden


Alle hulp is welkom,
in welke vorm dan ook ...