Wie zijn wij

Lorem ipsum

PRIVACYBELEID JOGG Vlaardingen
JOGG Vlaardingen hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van bezoekers van deze website, aanmeldingen van activiteiten en gegevens van partners.

Gebruik gegevens
De verzamelde gegevens (Bijvoorbeeld aanmeldingen voor activiteiten of bij een JOGG Vlaardingen) kunnen gebruikt worden om bezoekers van deze website, aanmelders van activiteiten en partners te benaderen voor:

 • het informeren over belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van sport- & bewegen binnen Vlaardingen;
 • het informeren over nieuwe activiteiten en diensten van JOGG Vlaardingen;
 • marktonderzoek ten behoeve van sociale- maatschappelijke doeleinden;
 • het informeren over activiteiten of evenementen van JOGG Vlaardingen of derden gerelateerd aan het onderwerp waarvoor de gegevens verstrekt/verzameld zijn;

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen en opslaan
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

JOGG Vlaardingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van JOGG Vlaardingen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u ondanks onze maatregelen de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@joggvlaardingen.nl

Gegevens wijzigen
In de e-mail nieuwsbrief en andere mailings staat een link waarmee u uw voorkeuren kunt aanpassen en/of uzelf kunt afmelden voor de e-mail communicatie vanuit JOGG Vlaardingen. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. U kunt hiervoor contact met ons op nemen.

Contact
JOGG Vlaardingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid?
U kunt contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, Marvin Visser via:

JOGG-Vlaardingen
Postbus 80
3130 AB Vlaardingen

Tel 010 – 31 32 778
E-mail: info@joggvlaardingen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
JOGG Vlaardingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Wijk
 • Organisatie
 • IP adres
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
JOGG Vlaardingenverwerkt indien van toepassing de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar zonder toestemming te hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@joggvlaardingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
JOGG Vlaardingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en op de hoogte houden van onze activiteiten
 • Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u te consulteren over onze dienstverlening of producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
JOGG Vlaardingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het versturen van het formulier op onze website voor de inschrijving op één van onze nieuwsbrieven, wordt het e-mailadres opgeslagen in de beveiligde database van MailChimp, onder het account van JOGG Vlaardingen, met als doel om u als lid van de nieuwsbrief op de hoogte te brengen van informatie en activiteiten van JOGG Vlaardingen. Het is altijd mogelijk om u voor de nieuwsbrief af te melden, bijvoorbeeld door onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ te klikken. JOGG Vlaardingen heeft een bewerkersovereenkomst met Mailchimp gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Raadpleeg ook het privacybeleid van MailChimp, wanneer u wilt weten hoe MailChimp omgaat met (persoons)gegevens.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor  persoonsgegevens; wanneer u heeft aangegeven ingeschreven te willen worden voor één van onze nieuwsbrieven, bewaren wij uw gegevens totdat u aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen door zich uit te schrijven. Persoonsgegevens die u heeft verstrekt voor deelname aan een project, evenement of activiteit (inclusief nazorg) worden na afronding hiervan direct verwijderd.

Bij welke projecten verzamelen, verwerken en bewaren wij uw gegevens
JOGG Vlaardingen verzameld, verwerkt en bewaard gegevens bij de volgende projecten, evenementen en activiteiten:

 • Nieuwsbrieven (algemeen, 55 plussers, jeugdsport, sportaanbod voor de allerjongsten)
 • Uitvoering Bewegingsonderwijs en leerlingvolgsystemen
 • Ukkies in Beweging
 • Schoolsport
 • Kies jouw Sport
 • Wijksport
 • Jongerensport
 • Aangepast sporten
 • 55+ sportinstuif
 • 55+ fittest
 • Gezond Oud Worden
 • Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) - Vlaardingen
 • Netwerkbijeenkomsten
 • Sportdagen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
JOGG Vlaardingen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. JOGG Vlaardingen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+ kunnen cookies plaatsen via de website van JOGG Vlaardingen. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van JOGG Vlaardingen kunnen worden aangeboden om content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van JOGG Vlaardingen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. JOGG Vlaardingen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. JOGG Vlaardingen maakt gebruik van Google Analytics, Facebook Pixel en Inspectlet om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaat pagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. JOGG Vlaardingen heeft hier geen invloed op. JOGG Vlaardingen heeft Google geen toestemming gegeven om de via  Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JOGG Vlaardingen. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@joggvlaardingen.nl.

JOGG Vlaardingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigen van dit privacybeleid
Het kan zijn dat JOGG Vlaardingen in de toekomst besluit tot aanpassing van dit Privacy en cookie statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal JOGG Vlaardingen gebruikers hierover op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde Privacy en cookie statement. Gebruikers wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te checken op wijzigingen. Dat kan eenvoudig door na te gaan of de onderstaande referentie is aangepast sinds het vorige gebruik van de dienstverlening. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy- en cookiestatement kan altijd op de betreffende JOGG Vlaardingen website geraadpleegd worden. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

 

Alle hulp is welkom,
in welke vorm dan ook ...