Wat doen wij

We helpen kinderen, ouders en professionals om gezondere keuzes te maken met als doel om de omgeving van Vlaardingse kinderen structureel gezond(er) te maken.

It takes a village...

Tijdens hun jeugd leren kinderen wat leuk en normaal is. En dat geldt ook voor een gezonde leefstijl. Onze jeugd groeit op in een zogenaamde obesogene samenleving; een omgeving die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen. Van de voorbeelden die ze vanuit huis meekrijgen tot de hobby’s van leeftijdsgenoten. Van welke producten in het oog springen in de supermarkt tot het aanbod in de schoolkantine. Als kinderen opgroeien in een gezonde omgeving en met een gezonde leefstijl, wordt dit gedurende de rest van hun leven de normaalste zaak van de wereld.

Geef de omgeving van jongeren opnieuw vorm!

Samen met onze partners streven wij naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

We maken de gezonde leefstijl makkelijk en leuk. Zodoende stimuleren we de jeugd om:

Voldoende te bewegen
Gezond te ontbijten
Voldoende groente & fruit te eten
Minder gezoete dranken en meer (kraan)water te drinken
Gezamenlijk proberen we de omgeving rondom het kind gezond(er) te maken

Alle hulp is welkom,
in welke vorm dan ook ...