Wie wij zijn

Samen zetten we ons in voor een gezonder Vlaardingen.
Wie wij zijn


Wij zijn JOGG-Vlaardingen. Een beweging bestaande uit meerdere voornamelijk Vlaardingse organisaties. Samen zetten wij ons in voor een gezondere Vlaardingse jeugd.

JOGG-Vlaardingen bestaat uit een stuurgroep, een JOGG-regisseur en verschillende werkgroepen.

Gezamenlijk hebben we de volgende ambities uitgesproken:

Ambities
1.Het percentage Vlaardingse kinderen van 2-12 jaar met overgewicht of obesitas blijft in periode 2016-2019 minimaal stabiel ten opzichte van 2016 (15,8%)*.

2. Het percentage Vlaardingse kinderen in groep 7 met obesitas is in 2019 gedaald ten opzichte van 2016 (6,3%)*.

* Voordat een daling van overgewicht realistisch is, dient eerst gedragsverandering plaats te vinden. Een daling of stijging van overgewicht is onderhevig aan verschillende factoren. Zo hebben landelijke trends invloed (bijv. aandacht voor de gezonde leefstijl), maar is dit ook onderhevig aan lokale invloeden (bijv. verhuizingen binnen de regio of de komst van fastfoodketens).Download hier het Plan van Aanpak 2017-2020.

Wilt u contact opnemen met JOGG-Vlaardingen?


Mariëlla Danse
Contactpersoon bestuurlijke zaken JOGG Vlaardingen
mariella.danse@vlaardingen.nl  
010-2484759

Annemarie Meijers
Contactpersoon uitvoerende zaken JOGG Vlaardingen
annemarie@stichtingvib.nl
010-3132778De stuurgroep is verantwoordelijke voor het bewaken van de lange termijn van de JOGG-aanpak. Betrokken partijen hebben zich tot 2020 gecommitteerd.

De JOGG-regisseur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de lokale aanpak. De regisseur is tevens het eerste aanspreekpunt voor (nieuwe) partners.

De werkgroep Activiteiten & Interventies houdt zich bezig met activiteiten gericht op het stimuleren van de gezonde leefstijl. Zodoende zetten zij zich in voor verhogen van kennisniveau en het makkelijk en leuk maken van gezond gedrag. De werkgroep Communicatie is verantwoordelijk voor de communicatie richting kinderen, ouders en professionals. Meten is weten. De werkgroep Onderzoek & Evaluatie doet allerlei proces- en effectmetingen en brengt advies uit richting de betrokken partijen over aandachtsgebieden en eventuele bijsturingen. De werkgroep Zorgketen is verantwoordelijker voor het verder ontwikkelen van de ketensamenwerking tussen preventie en zorg. Hierbij hoort het in kaart brengen van (laagdrempelig) aanbod, maar ook het initiëren van zorginterventies. JOGG-Vlaardingen is altijd op zoek naar enthousiastelingen die zich gezamenlijk in willen zetten voor een gezondere leefstijl. Wil je meer weten over de werkgroepen of je direct aanmelden? Neem dan contact op met de JOGG-regisseur.

JOGG Afb 1
JOGG Afb 2
JOGG Afb 3

Alle hulp is welkom,
in welke vorm dan ook ...