Cycling4School resultaten

Woensdag 18 november 2020

Kinderen verdienen punten voor school als ze lopend of fietsend naar school komen. Met de verdiende punten spaart de school budget bij elkaar om gerichte verkeersacties uit te kunnen voeren. Dat kan een workshop zijn, maar ook een evenement, actie, campagne of activiteit. Het budget wordt beschikbaar gesteld door gemeente en provincie.

Hoe werkt het?
Het Cycling4School project bevat verschillende stappen:

1. Er wordt een schouw gedaan rondom de school. Deze schouw maakt inzichtelijk hoe de verkeerssituatie in de omgeving van de school is. Ook geeft de school 3 problemen aan rondom het haal- en brenggedrag van de ouders.
2. Er wordt een 'gecamoufleerde' 0-meting gedaan op school. Dit houdt in dat leerkrachten bijhouden hoe de kinderen naar school komen, maar dat hier vooraf geen aandacht op gevestigd wordt. Dit geeft dus een goed beeld van de huidige situatie hoe de kinderen naar school komen.
3. Er wordt een actieweek gehouden waarin er volop aandacht is voor het lopend en fietsend naar school komen. Met de auto mag ook, als deze maar op een veilige plek geparkeerd wordt en het laatste stukje naar school wordt gelopen. De leerkrachten leggen in de klas vast hoe de kinderen naar school zijn gekomen.
4. Aan het einde van de actieweek berekenen de organisatoren het aantal bij elkaar verdiende punten. JOGG zet de punten om in geld voor de school. Met de verdiende €500,- kan de school bv. oversteeklessen laten uitvoeren om de schoolomgeving veiliger te maken of een spannende fietsskillstest of longboardles laten geven om kinderen meer en veiliger te laten bewegen.

Cycling4School resultaten