Samen voor een gezonde jeugd!

Maar liefst één op de acht kinderen in Nederland is te zwaar. In Vlaardingen ligt deze verhouding zelfs nog iets hoger. Kinderen met overgewicht zitten vaak niet lekker in hun vel, zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten, worden vaker gepest en hebben hogere gezondheidsrisico’s in de toekomst.

Sinds 2014 is Vlaardingen een JOGG-gemeente. JOGG Vlaardingen spant zich samen met de partners en de gemeente in om de missie 'Een gezond gewicht en een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren in Vlaardingen' te realiseren. Wij willen het aantal kinderen en jongeren in Vlaardingen die overgewicht of zelfs ernstig overgewicht (obesitas) hebben, stabiliseren en langzamerhand terug dringen.

JOGG Vlaardingen focust zich op kinderen en jongeren. Zij zijn immers de volwassenen van de toekomst. Wanneer zij opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl, wordt dit voor hen de normaalste zaak van de wereld. De groei van het aantal jongeren op gezond gewicht is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ouders, opvoeders, leerkrachten en sportcoaches hebben invloed op het eet- en beweeggedrag en vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie. Daarnaast heeft ook een omgeving die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen een grote invloed op het ontwikkelen van overgewicht. 

We pakken dit aan door kinderen en hun ouders:
  •          Voor te lichten en te laten zien dat gezondere keuzes in voeding en dranken makkelijk en lekker zijn.
  •          Te laten zien dat voldoende beweging nuttig, maar vooral ook leuk en fijn is.
  •          En dat dat makkelijk kan in de eigen wijk en directe omgeving.

JOGG-team

JOGG-regisseur Mariëlla Danse
Mariëlla voert de regie, verbindt partijen en richt de lokale JOGG-organisatie in. Ze is de schakel tussen de stuurgroep, kerngroep en de JOGG-uitvoering.

JOGG-uitvoering  Annemarie Meijers
Annemarie heeft een belangrijke rol in het motiveren en betrokken houden van de uitvoerende partijen. Ze zet activiteiten en interventies die reeds plaatsvinden in de wijk voort onder de JOGG-paraplu, wanneer die een bijdrage leveren aan de JOGG-doelen. Ook start zij nieuwe activiteiten hiervoor op.

JOGG-kerngroep
De JOGG-kerngroep voert het plan van aanpak uit. Zij stelt hiervoor een uitvoeringsprogramma op met concrete activiteiten en acties.

JOGG-stuurgroep
De JOGG-stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van lokale organisaties die de ambitie en doelstellingen van JOGG ondersteunen. De leden van de stuurgroep denken op strategisch niveau mee en motiveren andere partijen om zich ook bij de JOGG-aanpak aan te sluiten. De leden vertalen de ambitie en doelstellingen van JOGG Vlaardingen ook naar beleid en acties in hun eigen organisatie. Daarnaast leveren ze mensen voor de kerngroep en andere ondersteuning om de doelstellingen van JOGG te helpen bereiken. Onderstaand de logo's van alle stuurgroeppartners.