Interview: De Ark gaat gezond!

Dinsdag 7 juni 2022

IKC De Ark organiseerde van 29 maart tot 22 april het project ‘de Ark gaat gezond’. Vier weken lang werd er extra aandacht gegeven aan onderwerpen rondom gezondheid. Vanuit JOGG Vlaardingen spraken wij Anouk Tjokrojoso, juf en project- en cultuurcoördinator op de school. We stelden haar een aantal vragen over het project. 

Wat is de reden dat jullie het project hebben georganiseerd? 
Gedurende het schooljaar werken we aan verschillende focusthema's in de school. Vorig schooljaar is naar voren gekomen dat gezondheid een thema was wat veel collega's aan bod wilden laten komen. We merken dat kinderen dit niet altijd meekrijgen in de opvoeding, dus dat wij dit als school ook graag willen meegeven. We maken al enkele jaren gebruik van EU-schoolfruit. Maar dit thema was een extra impuls om kinderen bewust te laten omgaan met gezonde voeding en bewegen

Hoe lang duurde het project?
Het duurde 4 weken, maar in de twee weken daarvoor werd er al een start gemaakt met het thema.

Wat voor activiteiten hebben jullie allemaal in die weken gedaan? 
We zijn gestart met een openingsdans op het plein voor de hele school op de muziek van ‘Bewegen is gezond’ van Kinderen voor Kinderen. In de weken zijn er verschillende workshops geweest door JOGG en Cool2befit. De groepen hebben een wandelestafette gehouden per bouw. Elke dag ging een andere groep wandelen en hielden bij hoeveel kilometers ze hadden gelopen. Na de wandeling gaven ze het stokje door aan een andere groep. Als 'beloning' voor hun inzet heeft elke bouw een mand met buitenspeelmateriaal gekregen om het buitenspelen nog leuker te maken. Verder hebben de groepen zelf allemaal op hun eigen manier aandacht besteedt aan het thema tijdens hun lessen in de klas. Er werd gekookt, geknutseld etc.

We hebben de weken afgesloten met twee dagen Koningsspelen waarin flink werd gesport en water gedronken uit de JOGG waterbar en met een gezond Koningsontbijt voor de hele school.

Welke organisaties van buitenaf hebben jullie uitgenodigd? En wat kwamen zij doen? 
Zoals boven beschreven: JOGG heeft lesgegeven over suiker en water drinken en Cool2befitover gezonde voeding. Tijdens de koningsspelen heeft YETS basketbal clinics gegeven.

Merk je na deze weken gedragsverandering bij de kinderen? Zo ja, wat dan? 
Er wordt flink buiten gespeeld en we hebben gestimuleerd om gezonde pauzehapjes en drankjes mee te nemen. De tijd moet uitwijzen of dit zo blijft, dat hopen wij wel natuurlijk.

Hoe hebben jullie de ouders bij het project betrokken? Wat was hun reactie op het project? 
Ouders zijn per blog geïnformeerd over wat er is gebeurd. Tijdens de Koningsspelen hebben ouders geholpen met water drinken. 

Wat was het absolute hoogtepunt van de themaweken? 
Het wandelen met de groep, de afsluiting met de koningsspelen en de workshop-lessen in de klas.

Waarom zouden andere scholen ook een dergelijk project moeten organiseren?
Het is goed om op een speelse manier de kinderen bewust te laten worden van wat ze eten en hoeveel ze bewegen. Samen bewegen en gezond eten is leuker dan alleen!


Ben je als school geïnspireerd door dit mooie project op IKC De Ark en wil je ook iets dergelijks organiseren? Neem dan contact op via info@joggvlaardingen.nl en wij helpen hierbij. 

Interview: De Ark gaat gezond!