Interview VMHC Pollux Rookvrij

Woensdag 7 juli 2021

VMHC Pollux is een van de verenigingen in Vlaardingen die zich inzet voor een Rookvrije Generatie. Sinds oktober 2020 is het gehele terrein rookvrij. Adka van Osnabrugge, voorzitter van de vereniging, vertelt over het hoe en waarom Pollux deze stap heeft gezet.

Wat heeft jullie doen besluiten om de stap naar een rookvrije vereniging te zetten? 

De mensen die op het clubterrein aan het roken waren, deden dit altijd onder het overdekte portaal voor de ingang van ons clubhuis. Wilde je daar naar binnen, dan moest je altijd door een walm van rokers heen. Dat voelde niet goed. Sporten is immers gezond, roken niet. Dus dat matcht niet bij elkaar. Daarnaast was ook de tijd er rijp voor. De mindset ten aanzien van roken is veranderd. Vroeger was het heel normaal, nu niet meer.

Kun je vertellen hoe jullie tot een geheel rookvrij terrein zijn gekomen? 
We hebben het in stappen gedaan. De eerste stap was dat er niet meer gerookt mocht worden in het portiek bij het clubhuis. Ook roken langs de lijn als de jeugd speelde mocht niet meer. We hebben een tent neergezet waarin gerookt kon worden en later hebben we rookputjes gemaakt vlakbij het hek van het complex. Dat zorgde ervoor dat mensen zich hierheen gingen verplaatsen. De stap naar buiten het hek was hierdoor niet meer zo groot en dat hebben we dus uiteindelijk ook gedaan. Het geheel rookvrij maken van het complex hebben we in twee fases gedaan. Vanaf 1 juli 2020 mocht er op de woensdagen en zaterdagen niet meer gerookt worden. Op 1 oktober 2020 werd dit uitgebreid naar een algeheel rookverbod. 

Welke argumenten hebben jullie gebruikt?
We hebben allereerst ingespeeld op het feit dat sporten gezond is en roken niet. Je komt naar  een sportvereniging om te sporten, dus te werken aan een gezonde leefstijl.  Daar past roken niet bij, dat snapt iedereen. Ook zijn we heel duidelijk ingegaan op het sociale karakter van een sportvereniging. Je bent met zijn allen verantwoordelijk voor elkaar en vooral ook voor de kinderen die er spelen. Het gaat om sociale betrokkenheid. Het goede voorbeeld geven. 

Was er weerstand tegen een rookvrij beleid?
Nee, dat viel erg mee. Mensen zijn zich bewust van het feit dat roken aan banden wordt gelegd. Dit is op steeds meer plekken het geval. Het was vooral gewenning en dat werd makkelijker gemaakt doordat het in meerdere stappen ging. Ook speelt het sociale aspect van roken mee. Als een roker bij of buiten het hek gaat staan, volgen andere rokers vanzelf. Dat is gezelliger. Daarnaast heeft de periode zonder publiek door Corona geholpen. Hierdoor was de stap van een oude naar nieuwe situatie makkelijker te zetten.

Hoe zorgen jullie dat de maatregel ‘rookvrij’ gehandhaafd blijft? Houden mensen zich wel eens niet aan de regels?
Eigenlijk niet. Af en toe hebben we wel eens iemand aan moeten spreken op het rookgedrag, maar diegene reageerde dan begripvol. 

Hoe is het zichtbaar dat jullie een rookvrije vereniging zijn?
Er hangen reclameborden langs de velden waarop duidelijk te zien is dat we rookvrij zijn. Ook hangen er verspreid over het hele complex banners en bordjes en draagt ons barpersoneel zwarte shirtjes waarop staat ‘Wij zijn de Rookvrije Generatie’. Je kunt echt heel duidelijk zien dat we rookvrij zijn. Het materiaal hebben we allemaal gratis aangeschaft via rookvrijegeneratie.nl/. Er is voldoende ondersteuning aan visuals beschikbaar. Ik raad ook aan om deze te gebruiken.   

Heb je tips voor verenigingen die rookvrij willen worden?
Het is verstandig om het in fases in te voeren. Bijvoorbeeld eerst niet meer roken op zaterdag, als er kinderen op het complex zijn. Je kunt dan kijken hoe dit loopt en dan de volgende stap zetten. Het is wel belangrijk dat je de stappen communiceert en kenbaar maakt. Wees duidelijk wanneer een volgende fase ingaat. Bijv. vanaf de start van het seizoen niet meer op zaterdag en na de winterstop ook op andere dagen niet meer roken. Ook is het heel slim om de gratis materialen van de Rookvrije Generatie aan te schaffen. 

Wees vooral niet bang voor weerstand en durf de stap te zetten. Je zult merken dat er heel veel mensen achter staan! 


Wil jij als vereniging die mooie voorbeeld volgen en je clubterrein ook rookvrij maken? Kijk dan voor meer informatie op www.rookvrijegeneratie.nl voor meer informatie.