Nieuw jaar - nieuw logo - nieuw plan van aanpak

Maandag 6 januari 2020

Plan van aanpak
Op 19 december heeft de stuurgroep het plan van aanpak voor de periode 2020-2023 vastgesteld.
In dit plan houden we vast aan de dingen die goed gaan, maar leggen we ook de focus op de omgevingen die onze aandacht vragen.

JOGG Vlaardingen werkt vanuit 3 strategische doelstellingen:
1. Gezonder eten en drinken
2. Meer bewegen
3. Fysieke omgeving beweegvriendelijker en gezonder

Samenwerking en samenhang is leidend in onze werkwijze. De kerngroep van JOGG Vlaardingen werkt momenteel aan het uitvoeringsplan voor 2020. Binnenkort kunnen wij dit aan jullie presenteren.

Nieuwe naam
JOGG wordt als een sterk merk gezien. Een veelgehoord kritiekpunt was echter ook dat de naam Jongeren op Gezond Gewicht beperkend kan werken. De wens om niet langer gewicht op de voorgrond te plaatsen, in combinatie met de veranderende focus op omgevingen, heeft geleid tot het besluit om de toekomst voort te zetten onder de merknaam JOGG met als slogan: Gezonde jeugd, Gezonde toekomst.
Het JOGG logo is hierop aangepast en zal de komende periode in de diverse communicatie uitingen worden doorgevoerd.

Nieuw jaar - nieuw logo - nieuw plan van aanpak