IKC Het Spectrum drinkt water!

Donderdag 3 oktober 2019

IKC Het Spectrum bestaat 5 jaar en dat hebben ze uitgebreid gevierd met een Spectrumdag!

Op beide locaties en op het kinderdagverblijf zijn veel activiteiten georganiseerd. Wethouder Bart Bikkers heeftopentop de locatie aan de Boslaan het spelletjescircuit geopend door met de leerlingen van groep 5/6 te proosten.Dit met hun nieuwe JOGG-bidons, gevuld met water.Onder begeleiding van studenten van Vlaardingen in Beweging spelen de leerlingenwerdendeze spellengespeeld. De thema’s ‘water’, ‘samenwerken’ en ‘bewegen’ werden in de spelletjes verwerkt.Het thema ‘Water’ is in de spelletjes verwerkt, die vooralvragenom samenwerken en bewegenvan de leerlingen.Na deze sportieve ochtend kondenunnende leerlingenzehun JOGG-bidon vullen bij de Waterbar van Jongeren Op Gezond Gewicht Vlaardingen en hun dorst lessen met water met vers fruit.   

Samen voor gezonde(re)leefstijl bij kinderen

IKC Het Spectrum heeft na de zomervakantie op school het continu rooster ingevoerd. Dat betekent dat de leerlingen op school blijven tijdens de lunchpauze en dus op het Kindcentrum eten. De ouders wordt gevraagd om een gezonde lunch mee te geven. Daarnaast is het Kindcentrum gelijk met invoering van het continurooster ook meteen gestart met het drinken van waterdoor de leerlingen. Alle leerlingen hebben een JOGG-bidon ontvangen, waaruit ze de hele dag water kunnen drinken. Het drinken van water heeft namelijk grote voordelen: het is gezonder, gemakkelijker, beter voor het milieu en goedkoper voor de ouders.

IKC Het Spectrum drinkt water!