Samenwerking tot verbetering gezondheidsvaardigheden Vlaardingers

Maandag 24 augustus 2020

De afgelopen periode hebben we met Stroomopwaarts, Stichting Aanzet, de Bibliotheek en Vluchtelingenwerk om de tafel gezeten om na te denken over het vergroten van gezondheidsvaardigheden van ouders en verzorgers. Hierbij hebben we ons vooral gericht op de doelgroep die de Nederlandse taal (nog) niet genoeg machtig is. 

Door middel van de zogenaamde 'halen en brengen - kaart' hebben we een gezamenlijke ambitie: 'het vergroten van de gezondheidsvaardigheden van ouders en verzorgers' opgesteld. Tevens hebben de partijen kunnen aangeven wat hun belangen zijn, wat zij binnen dit onderwerp voor aanbod kunnen bieden, maar ook wat zij ook graag nog zouden willen 'halen' uit de samenwerking. 

Uit de verschillende overleggen die we hebben gevoerd, is gebleken dat er een hoop materiaal beschikbaar is om de gezondheidsvaardigheden van de genoemde groep mensen te vergroten. Zo werd bijvoorbeeld de cursus 'Gezonde Taal' en de serie 'Melkweg' genoemd, waar regelmatig onderwerpen in naar voren komen omtrent gezondheid. Echter is het aanbod aan materiaal nog niet zo bekend dat men dit ook direct weet te vinden wanneer men aan de slag wil met dit onderwerp. Reden dus om het materiaal meer te gaan promoten! Hier gaan wij als JOGG Vlaardingen nu mee aan de slag.

Het was erg prettig om met deze groep organisaties om te tafel te zitten om samenwerking binnen het onderwep gezondheid te vergroten. Een voorbeeld van de aanpak die wij als JOGG Vlaardingen graag in de toekoms nog meer zouden willen zien.